Zásady ochrany osobních údajů

Aplikace eshopu uchovává se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje jako adresu, jméno, telefon, email po dobu minimálně dvou let výhradně pro potřeby nákupu zboží. Prodejce se zavazuje, že nepředá informace žádné třetí straně mimo účel dokončení nákupu. Veškerá data jsou předávána eshopu šifrovanou komunikací.

Základní údaje o nákupu mohou být předány webu Heureka.cz, zboží.cz a Google nákupy k zajištění nezávislého hodnocení nákupu. O možnosti následného hodnocení vás požádáme po dokončení objednávky. 

Soubory cookies

Na webu jsou využívány soubory cookies, které si pamatují uživatele a jeho poslední návštěvu. Tyto soubory jsou využívány pro lepší orientaci na webu a nutné fungování některých jeho částí.